X

Yasal Uyarı

Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler Öz&Öz Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup tüm hakları yine Öz&Öz Hukuk Bürosu'na aittir. Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler sadece bilgilendirme amaçlı olup verilen bilgiler hukuki tavsiye niteliğinde kabul edilemez; ziyaretçi ile Öz&Öz Hukuk Bürosu arasında vekil-müvekkil ilişkisi doğurmaz.

Sitede paylaşılan bilgiler ziyeretçinin özel durumuna uygun düşmeyebileceği gibi mevzuatta meydana gelmiş olabilecek değişiklikleri de içermiyor olabilir. Sitede yer alan hukuki bilgi ve belgelerin güncel veya doğru olmaması veya bu bilgilerden hareketle olumsuz sonuçlar ile karşılaşılması halinde Öz&Öz Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez.

X

Gizlilik Koşulları

Öz&Öz, web sitesi ziyaretçilerinin gizliliğine saygı duyan uluslararası bir hukuk bürosudur. Öz&Öz bu siteyi büromuz ile ilgilenen kişilerin yaralanması amacıyla yayınlamıştır. Bu kısımda aşapıdaki sorulara cevap bulaaksınız:

Bu web sitesi aracılığıyla siz veya kuruluşunuz hakkında topladığımız bilgileri nasıl kullanabiliriz?

Web tarayıcınız tarafından üçüncü kişilere verilen bilgi miktarını nasıl azaltabilirsiniz?

Tarafımızca sizin ile ilgili tutulan herhangi bir bilgiyi nasıl değiştirebilir veya silebilirsiniz?

IP Adresleri ve Çerezler

Bir ziyaretçi web sitemizi ziyaret ettiğinde, ziyaretçinin tarayıcısı Öz&Öz'ün sunucusuna ziyaretçinin IP adresi, erişim zamanı, tarayıcı tipi ve yönlendiren URL gibi verileri sağlar.

Web sitesi üzerinden elde edilen istatistiksel veriler, Öz&Öz tarafından web sitesine gelen ziyaretçi sayısı, görüntüledikleri sayfalar, tarih ve saat bilgilerini takip etmek için kullanılmaktadır. Öz&Öz, bu istatistiki verileri, sunulan hizmetleri ve web sitesini değerlendirmek için kullanabilir.

Buna ek olarak, bir IP adresi, web sitesini ziyaret eden bireyin değil; kuruluşun kimliğini tespit edebilir. Öz&Öz, ziyaret eden kurumdan elde edilen bilgiyi ziyaret eden kuruluş ile ilişkisini geliştirmek için kullanabilir.

Belirli istatistiksel verilerin derlenmesini sağlamak için bilgisayarınızda çerez bilgileri etkinleştirilir. Çerezler ayrıca iletişim formlarında ve yer imlerindeki bilgileri hatırlamak için kullanılır. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezler temizlenebilir, engellenebilir ve devre dışı bırakılabilir. Bu web sitesi çerezler etkin veya çerezsiz olarak görüntülenebilir.

 İletişim Formları

Bir ziyaretçi, online iletişim formlarından birini kullanarak Öz&Öz'e başvurmak isterse, bu formlar aracılığıyla paylaşılan bilgi Öz&Öz tarafından sadece yapılan sorgu ile ilgili iletişim kurmak için kullanılacak olup; ziyaretiçinin bilgisi dışında pazarlama faaliyetleri için kullanılmayacaktır. Öz&Öz, iletişim formlarında asgari düzeyde iletişim bilgisi ister. Bir ziyaretçinin kurumu ile ilgili elde edilen bilgiler, bu kurumla iş geliştirme amaçları için kullanılabilir.

Haklarınız

Herhangi bir ziyaretçi, bu ziyaretçide tuttuğu bilgileri Öz&Öz tarafından info@ozandoz.com adresine e-posta göndererek görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilir. Öz&Öz bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

EN
Öz&Öz Hukuk bürosu

Hukuk Eğitimi ve Hukukçu Eğitimleri

Büromuz, akademisyenler, konusunun uzmanı olan hukukçular ve kıdemli avukatlarla işbirliği içinde öğrenmenin hem mesleki olarak sürdürülebilir ve yenilenebilir ve hem de yaşam boyu olması gerektiğine olan inancıyla şirketler, bankalar, teşebbüs birlikleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalar, dernekler, idari kurumlar, avukatlık büroları, barolar, gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar nezdinde eğitim programları ve seminerler düzenlemektedir.

Bu eğitimlerin konusu örneğin, banka ve diğer finans kuruluşlarına ve halka açık diğer şirketlere yönelik olarak kurumsal yönetim, bankalar ve şirketlere yönelik olarak teminat mektubu, akreditif, garanti-kontrgarantiler, proje finansmanı, tüketici kredileri gibi; talebe göre şekillenen belirli konu başlıkları olabileceği gibi, Rekabet Hukukunun veya Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin düzenlemelerin örneğin enerji, sağlık, bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon gibi çeşitli sektörlerde veya teşebbüs birliklerine uygulanması gibi belirli muhataplara yönelik seminerler veya bankacılık, enerji piyasaları, telekomünikasyon gibi düzenlemeye tabi alanlarda faaliyet gösteren aktörlere dünyada ve Türkiye’de hukukun çeşitli alanlarındaki güncel gelişmeleri aktaran programlar ve genç hukukçulara yönelik Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması, Sözleşme Hukuku gibi hukukun çeşitli alanlarına ilişkin seminerler olabilmektedir.