X

Yasal Uyarı

Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler Öz&Öz Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup tüm hakları yine Öz&Öz Hukuk Bürosu'na aittir. Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler sadece bilgilendirme amaçlı olup verilen bilgiler hukuki tavsiye niteliğinde kabul edilemez; ziyaretçi ile Öz&Öz Hukuk Bürosu arasında vekil-müvekkil ilişkisi doğurmaz.

Sitede paylaşılan bilgiler ziyeretçinin özel durumuna uygun düşmeyebileceği gibi mevzuatta meydana gelmiş olabilecek değişiklikleri de içermiyor olabilir. Sitede yer alan hukuki bilgi ve belgelerin güncel veya doğru olmaması veya bu bilgilerden hareketle olumsuz sonuçlar ile karşılaşılması halinde Öz&Öz Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez.

X

Gizlilik Koşulları

Öz&Öz, web sitesi ziyaretçilerinin gizliliğine saygı duyan uluslararası bir hukuk bürosudur. Öz&Öz bu siteyi büromuz ile ilgilenen kişilerin yaralanması amacıyla yayınlamıştır. Bu kısımda aşapıdaki sorulara cevap bulaaksınız:

Bu web sitesi aracılığıyla siz veya kuruluşunuz hakkında topladığımız bilgileri nasıl kullanabiliriz?

Web tarayıcınız tarafından üçüncü kişilere verilen bilgi miktarını nasıl azaltabilirsiniz?

Tarafımızca sizin ile ilgili tutulan herhangi bir bilgiyi nasıl değiştirebilir veya silebilirsiniz?

IP Adresleri ve Çerezler

Bir ziyaretçi web sitemizi ziyaret ettiğinde, ziyaretçinin tarayıcısı Öz&Öz'ün sunucusuna ziyaretçinin IP adresi, erişim zamanı, tarayıcı tipi ve yönlendiren URL gibi verileri sağlar.

Web sitesi üzerinden elde edilen istatistiksel veriler, Öz&Öz tarafından web sitesine gelen ziyaretçi sayısı, görüntüledikleri sayfalar, tarih ve saat bilgilerini takip etmek için kullanılmaktadır. Öz&Öz, bu istatistiki verileri, sunulan hizmetleri ve web sitesini değerlendirmek için kullanabilir.

Buna ek olarak, bir IP adresi, web sitesini ziyaret eden bireyin değil; kuruluşun kimliğini tespit edebilir. Öz&Öz, ziyaret eden kurumdan elde edilen bilgiyi ziyaret eden kuruluş ile ilişkisini geliştirmek için kullanabilir.

Belirli istatistiksel verilerin derlenmesini sağlamak için bilgisayarınızda çerez bilgileri etkinleştirilir. Çerezler ayrıca iletişim formlarında ve yer imlerindeki bilgileri hatırlamak için kullanılır. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezler temizlenebilir, engellenebilir ve devre dışı bırakılabilir. Bu web sitesi çerezler etkin veya çerezsiz olarak görüntülenebilir.

 İletişim Formları

Bir ziyaretçi, online iletişim formlarından birini kullanarak Öz&Öz'e başvurmak isterse, bu formlar aracılığıyla paylaşılan bilgi Öz&Öz tarafından sadece yapılan sorgu ile ilgili iletişim kurmak için kullanılacak olup; ziyaretiçinin bilgisi dışında pazarlama faaliyetleri için kullanılmayacaktır. Öz&Öz, iletişim formlarında asgari düzeyde iletişim bilgisi ister. Bir ziyaretçinin kurumu ile ilgili elde edilen bilgiler, bu kurumla iş geliştirme amaçları için kullanılabilir.

Haklarınız

Herhangi bir ziyaretçi, bu ziyaretçide tuttuğu bilgileri Öz&Öz tarafından info@ozandoz.com adresine e-posta göndererek görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilir. Öz&Öz bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

EN
Öz&Öz Hukuk bürosu

Sözleşme Hukuku

İki veya çok taraflı hukuki ilişkilerin yürütülmesinde vazgeçilmez hukuki araçlar olan sözleşmelerle ilgili uyuşmazlıkların çerçevesi, sözleşmelerin müzakere ve yazımı safhasında çizilmektedir. Bu nedenle hukuki danışmanlık hizmetlerinin, sözleşmelerin müzakere edildiği aşamada alınması, uyuşmazlık konularının hiç değilse bir kısmını bertaraf etmekte, asgariye indirebilmektedir.

Ticari sözleşmeler, distribütörlük sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, bankacılık sözleşmeleri, tüketici sözleşmeleri gibi çeşitli açılardan özellik arz eden sözleşmelerle diğer özel hukuk sözleşmeleri ile kamu hukuku ilkelerine tabi olan idari sözleşmeler ve kamu hizmetinin yürütülmesine ilişkin sözleşmeler birbirinden farklı ilke ve usullere tabi olduğu gibi bu sözleşmelerle ilgili olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde görevli yargı yerleri de farklılaşmaktadır.

Örneğin çoğunlukla yabancı unsurlu olan distribütörlük sözleşmelerinde, uyuşmazlıkları çözmekle görevli yargı yerinin, distribütörlük veren yabancı şirketin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya kurumsal ya da ad hoc tahkim merkezi/heyeti olduğu gözlemlenmektedir.

Dolayısıyla sözleşmelerin müzakere edilerek hazırlanmasından, olası bir uyuşmazlık çıkması halinde söz konusu olabilecek süreçleri öngörmek ve bunları en baştan dikkate alarak sözleşmeleri akdetmek tarafların daha erken bir aşamada daha öngörülü ve hukuki riskleri asgariye indirebilecek şekilde hareket etmelerine imkan vermektedir. Bu nedenle bu süreçlerde alınacak hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık çıkması halinde yargı organı veya hakem heyetleri huzurunda temsil, uzmanlık ve deneyim gerektiren hukuki hizmetlerdir.

Sözleşmelerin müzakere edilmesi, hazırlanması, taraflarca hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenerek gerekli düzeltme ve değişikliklerin yapılması ve sözleşmelerin yürütülmesi süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermekte ve ayrıca sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi yargı yerleri veya tahkim heyetleri önünde temsil etmekteyiz. Özellikle Milletlerarası Ticaret Odası [International Chamber of Commerce (ICC)], Londra Hakem Mahkemesi (London Court of Arbitrators) gibi kurumsal tahkim yerleri başta olmak üzere yabancı ve yerli tahkim heyetleri huzurunda ve özellikle ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerin yargı organları huzurunda ilgili ülkelerde işbirliği içinde olduğu yabancı meslektaşları ile birlikte Türk ve yabancı müvekkilleri başarıyla temsil etmekteyiz.