X

Yasal Uyarı

Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler Öz&Öz Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup tüm hakları yine Öz&Öz Hukuk Bürosu'na aittir. Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve belgeler sadece bilgilendirme amaçlı olup verilen bilgiler hukuki tavsiye niteliğinde kabul edilemez; ziyaretçi ile Öz&Öz Hukuk Bürosu arasında vekil-müvekkil ilişkisi doğurmaz.

Sitede paylaşılan bilgiler ziyeretçinin özel durumuna uygun düşmeyebileceği gibi mevzuatta meydana gelmiş olabilecek değişiklikleri de içermiyor olabilir. Sitede yer alan hukuki bilgi ve belgelerin güncel veya doğru olmaması veya bu bilgilerden hareketle olumsuz sonuçlar ile karşılaşılması halinde Öz&Öz Hukuk Bürosu hiçbir sorumluluk kabul etmez.

X

Gizlilik Koşulları

Öz&Öz, web sitesi ziyaretçilerinin gizliliğine saygı duyan uluslararası bir hukuk bürosudur. Öz&Öz bu siteyi büromuz ile ilgilenen kişilerin yaralanması amacıyla yayınlamıştır. Bu kısımda aşapıdaki sorulara cevap bulaaksınız:

Bu web sitesi aracılığıyla siz veya kuruluşunuz hakkında topladığımız bilgileri nasıl kullanabiliriz?

Web tarayıcınız tarafından üçüncü kişilere verilen bilgi miktarını nasıl azaltabilirsiniz?

Tarafımızca sizin ile ilgili tutulan herhangi bir bilgiyi nasıl değiştirebilir veya silebilirsiniz?

IP Adresleri ve Çerezler

Bir ziyaretçi web sitemizi ziyaret ettiğinde, ziyaretçinin tarayıcısı Öz&Öz'ün sunucusuna ziyaretçinin IP adresi, erişim zamanı, tarayıcı tipi ve yönlendiren URL gibi verileri sağlar.

Web sitesi üzerinden elde edilen istatistiksel veriler, Öz&Öz tarafından web sitesine gelen ziyaretçi sayısı, görüntüledikleri sayfalar, tarih ve saat bilgilerini takip etmek için kullanılmaktadır. Öz&Öz, bu istatistiki verileri, sunulan hizmetleri ve web sitesini değerlendirmek için kullanabilir.

Buna ek olarak, bir IP adresi, web sitesini ziyaret eden bireyin değil; kuruluşun kimliğini tespit edebilir. Öz&Öz, ziyaret eden kurumdan elde edilen bilgiyi ziyaret eden kuruluş ile ilişkisini geliştirmek için kullanabilir.

Belirli istatistiksel verilerin derlenmesini sağlamak için bilgisayarınızda çerez bilgileri etkinleştirilir. Çerezler ayrıca iletişim formlarında ve yer imlerindeki bilgileri hatırlamak için kullanılır. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezler temizlenebilir, engellenebilir ve devre dışı bırakılabilir. Bu web sitesi çerezler etkin veya çerezsiz olarak görüntülenebilir.

 İletişim Formları

Bir ziyaretçi, online iletişim formlarından birini kullanarak Öz&Öz'e başvurmak isterse, bu formlar aracılığıyla paylaşılan bilgi Öz&Öz tarafından sadece yapılan sorgu ile ilgili iletişim kurmak için kullanılacak olup; ziyaretiçinin bilgisi dışında pazarlama faaliyetleri için kullanılmayacaktır. Öz&Öz, iletişim formlarında asgari düzeyde iletişim bilgisi ister. Bir ziyaretçinin kurumu ile ilgili elde edilen bilgiler, bu kurumla iş geliştirme amaçları için kullanılabilir.

Haklarınız

Herhangi bir ziyaretçi, bu ziyaretçide tuttuğu bilgileri Öz&Öz tarafından info@ozandoz.com adresine e-posta göndererek görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilir. Öz&Öz bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

EN
Öz&Öz Hukuk bürosu

Uyum Programları

Rekabet hukuku ihlallerinin, kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin, rüşvetin, yolsuzluğun ve kara para aklanmasının hukuki sonuçları ve önlenmesi gereği hem ulusal hukuk kuralları hem de uluslararası antlaşmalarla düzenlenmiştir. Bu konulardan Rekabet Hukuku dışındakilerin adli ve idari sonuçlarının yansıra cezai sonuçları da vardır. Bu nedenle şirketlerin bu kurallara uygun davranmasını teminen alınacak önlemler, hem şirketin, hem yönetici ve çalışanlarının maruz kalabileceği yaptırım riskini azaltabilecektir.

Uyum programları, kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelere uyum, rüşvet, yolsuzluk, kara para aklanmasının önlenmesi ve rekabet hukuku ihlallerinin önüne geçmek üzere ortaya çıkabilecek riskleri olabildiğince erken ve ihlal ortaya çıkmadan tespit ederek bu riskleri bertaraf edebilmek amacıyla kurumsal olarak gerçekleştirilen bir uygulamadır.

Ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren aile şirketleri ile KOBİ’lere şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde tanımlanan kurumsal yönetim ilkeleri ile bu ilkelerin uygulanabilmesine imkan verecek hukuki düzenlemeler hakkında seminerler düzenlemekte ve bu süreçte gerekli hukuki değişiklikler hakkında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Çoğunlukla şirketin kurumsal uyum veya hukuk departmanları koordinasyonuyla yürütülen uyum programları, söz konusu risklerin ilgili şirket bakımından tespit edilerek uyumun kurumsal kültürün ve iş ahlakının bir parçası haline getirilmesi için izlenecek eğitim ve politikaların belirlenmesi, programın yürütülmesi, sonuçlarının izlenmesi ve raporlanması aşamalarından oluşmaktadır.

Büromuz, konusunda uzman danışmanlarla genel ve sektörel uyum programları düzenlemekte ve yürütmektedir.